Logo Krajského školského úradu v Trnave
Hlavná stránka    Základné informácie    Kontakty    Vyhľadávanie

Aktuálne témy

Výberové konanie

Maturita 2014

Celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníkov ZŠ 2014

Reedukačné centrá - voľné lôžkové kapacity

Školské partnerstvá Comenius

Voľby do Európskeho parlamentu

eTwinning - medzinárodné partnerstvá škôl

Výsledkové listiny okresných kôl olymiád a súťaží v školskom roku 2013/2014

Rázcestie:

Okres Dunajská Streda

http://www.cvcds.edu.sk/sutaze.htm

26.3.2014 Vyhodnotenie okresného kola Pytagoriády P3 - P8 [xls, 175 kB] 

26.3.2014 Vyhodnotenie okresného kola Geografickej olympiády kat E [xls, 12 kB] 

26.3.2014 Vyhodnotenie okresného kola Geografickej olympiády kat I [xls, 12 kB] 

26.3.2014 Vyhodnotenie okresného kola Geografickej olympiády kat F [xls, 12 kB] 

26.3.2014 Vyhodnotenie okresného kola Geografickej olympiády kat G [xls, 12 kB] 

26.3.2014 Vyhodnotenie okresného kola Geografickej olympiády kat H [xls, 12 kB] 

Okres Galanta

26.3.2014 Vyhodnotenie okresného kola Pytagoriády P3 - P8 [xls, 90 kB] 

13.3.2014 Vyhodnotenie okresného kola súťaže "Európa v škole" [pdf, 67 kB] 

26.2.2014 Vyhodnotenie okresného kola súťaže "Pekná maďarská reč" [pdf, 229 kB] 

26.2.2014 Vyhodnotenie okresného kola Dejepisnej olympiády 2013/2014 [pdf, 31 kB] 

13.2.2014 Vyhodnotenie okresného kola Geografickej olympiády 2013/2014 [pdf, 46 kB] 

7.2.2014 Vyhodnotenie okresného kola Biologickej olympiády, kategória C [pdf, 27 kB] 

29.1.2014 Výsledková listina okresného kola Technickej olympiády [xls, 57 kB] 

27.1.2014 Vyhodnotenie okresného kola ONJ SŠ [pdf, 37 kB] 

27.1.2014 Vyhodnotenie okresného kola ONJ ZŠ a OGY, kategória 1A, 1B [pdf, 37 kB] 

27.1.2014 Výsledková listina okresného kola Matematickej olympiády, kategória Z5, Z9 [xls, 53 kB] 

21.1.2014 Výsledková listina okresného kola Olympiády z ANJ SŠ [pdf, 25 kB] 

17.1.2014 Výsledková listina okresného kola Olympiády z ANJ ZŠ [pdf, 26 kB] 

Okres Hlohovec

19.3.2014 Vyhodnotenie okresného kola Pytagoriády P6 - P8 [pdf, 42 kB] 

19.3.2014 Vyhodnotenie okresného kola Fyzikálnej olympiády kategória E, F [pdf, 34 kB] 

19.3.2014 Vyhodnotenie okresného kola Pytagoriády P3 - P5 [pdf, 55 kB] 

4.3.2014 Vyhodnotenie OK súťaže Európa v škole [pdf, 25 kB] 

12.2.2014 Vyhodnotenie okresného kola Dejepisnej olympiády C,D,E a F [xls, 83 kB] 

11.2.2014 Vyhodnotenie okresného kola Biologickej olympiády, kategória C [pdf, 25 kB] 

7.2.2014 Vyhodnotenie okresného kola Geografickej olympiády 2013/2014 [pdf, 36 kB] 

27.1.2014 Vyhodnotenie okresného kola ONJ SŠ, kategória 2A, 2B a 2D [xls, 46 kB] 

27.1.2014 Vyhodnotenie okresného kola ONJ ZŠ a OGY, kategória 1A, 1B [xls, 37 kB] 

23.1.2014 Výsledková listina okresného kola Matematickej olympiády, kategória Z5, Z9 [pdf, 32 kB] 

21.1.2014 Výsledková listina okresného kola Olympiády z ANJ SŠ [xls, 74 kB] 

21.1.2014 Výsledková listina okresného kola Olympiády z ANJ ZŠ [xls, 52 kB] 

5.12.2013 Výsledková listina OK Technickej olympiády kategórie A, B [xls, 48 kB] 

19.11.2013 Výsledková listina OK postupovej súťaže Šaliansky Maťko [pdf, 24 kB] 

Okres Piešťany

20.3.2014 Vyhodnotenie okresného kola Pytagoriády P6 - P8 [pdf, 39 kB] 

19.3.2014 Vyhodnotenie okresného kola Pytagoriády P3 - P5 [pdf, 37 kB] 

19.3.2014 Vyhodnotenie OK 55.ročníka FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY [pdf, 40 kB] 

4.3.2014 Vyhodnotenie OK súťaže Európa v škole [pdf, 25 kB] 

12.2.2014 Vyhodnotenie okresného kola Dejepisnej olympiády C,D,E a F [xls, 62 kB] 

11.2.2014 Vyhodnotenie okresného kola Geografickej olympiády 2013/2014 [xls, 63 kB] 

7.2.2014 Vyhodnotenie okresného kola Biologickej olympiády, kategória C [xls, 33 kB] 

29.1.2014 Vyhodnotenie okresného kola ONJ SŠ, kategória 2A, 2B a 2D [xls, 54 kB] 

29.1.2014 Vyhodnotenie okresného kola ONJ ZŠ a OGY, kategória 1A, 1B [xls, 32 kB] 

23.1.2014 Výsledková listina okresného kola Matematickej olympiády, kategória Z5, Z9 [pdf, 29 kB] 

22.1.2014 Výsledková listina okresného kola OAJ ZŠ a OGY [xls, 41 kB] 

21.1.2014 Výsledková listina okresného kola Olympiády z ANJ SŠ [xls, 52 kB] 

16.12.2013 Výsledková listina OK OSJL kategória C [xls, 36 kB] 

5.12.2013 Výsledková listina OK Technickej olympiády kategórie A, B [xls, 30 kB] 

5.12.2013 Výsledková listina OK postupovej súťaže Šaliansky Maťko [xls, 28 kB] 

Okres Senica

28.3.2014 Vyhodnotenie okresného kola Chemickej olympiády [xlsx, 25 kB] 

21.3.2014 Vyhodnotenie okresného kola Pytagoriády P3 - P8 [pdf, 105 kB] 

20.3.2014 Vyhodnotenie okresného kola súťaže Európa v škole [xls, 47 kB] 

17.3.2014 Vyhodnotenie okresného kola Fyzikálnej olympiády kategóri E, F [xls, 58 kB] 

12.3.2014 Vyhodnotenie okresného kola Nemeckej olympiády [pdf, 298 kB] 

12.2.2014 Vyhodnotenie okresného kola Dejepisnej olympiády C,D,E a F [xls, 45 kB] 

11.2.2014 Vyhodnotenie okresného kola Geografickej olympiády kat. E,F,G,H a I [xls, 58 kB] 

7.2.2014 Vyhodnotenie okresného kola kola Biologickej olympiády kategórie C [xls, 25 kB] 

31.1.2014 Vyhodnotenie okresného kola ONJ SŠ [xls, 20 kB] 

28.1.2014 Vyhodnotenie okresného kola ONJ ZŠ a OGY, kategória 1A, 1B [xls, 45 kB] 

23.1.2014 Výsledková listina okresného kola Matematickej olympiády, kategória Z5, Z9 [xls, 63 kB] 

21.1.2014 Výsledková listina okresného kola Olympiády z ANJ, kategŕia 2A, 2B, 2C1, 2C2 [xls, 75 kB] 

16.1.2014 Výsledková listina okresného kola Olympiády z ANJ ZŠ [xls, 39 kB] 

16.12.2013 Výsledková listina OK OSJL kategória C [xls, 26 kB] 

5.12.2013 Výsledková listina OK Technickej olympiády kategórie A a B [xls, 46 kB] 

2.12.2013 Výsledková listina OK postupovej súťaže Šaliansky Maťko [xls, 28 kB] 

Okres Skalica

28.3.2014 Vyhodnotenie okresného kola Chemickej olympiády [xlsx, 25 kB] 

20.3.2014 Vyhodnotenie okresného kola Pytagoriády P3 - P8 [xls, 78 kB] 

17.32.2014 Vyhodnotenie okresného kola Fyzikálnej olympiády kategóri E, F [xls, 58 kB] 

12.3.2014 Vyhodnotenie okresného kola Nemeckej olympiády [pdf, 298 kB] 

13.2.2014 Vyhodnotenie okresného kola Dejepisnej olympiády C,D,E a F [xls, 62 kB] 

11.2.2014 Vyhodnotenie okresného kola Geografickej olympiády kat. E,F,G,H a I [xls, 65 kB] 

7.2.2014 Vyhodnotenie okresného kola Biologickej olympiády kategórie C [xls, 24 kB] 

31.1.2014 Vyhodnotenie okresného kola ONJ SŠ [xls, 20 kB] 

28.1.2014 Vyhodnotenie okresného kola ONJ ZŠ a OGY, kategória 1A, 1B [xls, 45 kB] 

23.1.2014 Výsledková listina okresného kola Matematickej olympiády, kategória Z5, Z9 [xls, 55 kB] 

21.1.2014 Výsledková listina okresného kola Olympiády z ANJ, kategŕia 2A, 2B, 2C1, 2C2 [xls, 69 kB] 

16.1.2014 Výsledková listina okresného kola Olympiády z ANJ ZŠ [xls, 39 kB] 

16.12.2013 Výsledková listina OK OSJL kategória C [xls, 26 kB] 

3.12.2013 Výsledková listina OK Technickej olympiády kategórie A a B [xls, 61 kB] 

2.12.2013 Výsledková listina OK postupovej súťaže Šaliansky Maťko [xls, 29 kB] 

Okres Trnava

24.3.2014 Vyhodnotenie okresného kola Pytagoriády P3 - P8 [xls, 129 kB] 

19.3.2014 Vyhodnotenie OK 55.ročníka FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY kategória E, F [xls, 40 kB] 

12.2.2014 Vyhodnotenie okresného kola Dejepisnej olympiády [xls, 70 kB] 

7.2.2014 Vyhodnotenie okresného kola Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá, kategória F (8. ročník a 3. OG) [xls, 37 kB] 

7.2.2014 Vyhodnotenie okresného kola Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá,kategória G (7. ročník a 2. ročník OG) [xls, 36 kB] 

7.2.2014 Vyhodnotenie okresného kola Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá, kategória H (6. ročník a 1.ročník gymnázia) [xls, 36 kB] 

7.2.2014 Vyhodnotenie okresného kola Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá, kategória I (5. ročník) [xls, 37 kB] 

7.2.2014 Vyhodnotenie okresného kola Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá, kategória E (9. ročník a 4.ročník OG) [xls, 37 kB] 

6.2.2014 Výsledková listina okresného kola biologickej olympiády kategórie C [pdf, 25 kB] 

3.2.2014 Vyhodnotenie okresného kola ONJ ZŠ a OGY, kategória 1A, 1B [xls, 40 kB] 

28.1.2014 Výsledková listina okresného kola Matematickej olympiády, kategória Z5, Z9 [xls, 25 kB] 

27.1.2014 Vyhodnotenie okresného kola ONJ SŠ, kategória 2A, 2B a 2D [xls, 41 kB] 

24.1.2014 Výsledková listina okresného kola súťaže v prednese povesti "Šaliansky Maťko" [XLS, 58 kB] 

24.1.2014 Výsledková listina okresného kola Olympiády z ANJ SŠ [XLS, 65 kB] 

24.1.2014 Výsledková listina okresného kola Olympiády z ANJ ZŠ [xls, 41 kB] 

10.1.2014 Výsledková listina OK Technickej olympiády kategórie A, B [xls, 41 kB] 

16.12.2013 Výsledková listina OK OSJL kategória C [xls, 38 kB] 

počet návštev od
1/10/2013:
59186