Aj prístroje a zariadenia treba udržiavať v činnosti starostlivosťou o ne

Soľ na regeneráciu úpravní či zmäkčovačov vôd sa vyrába aj na Slovensku vo forme tabliet. Je na vysokej kvalitatívnej úrovni, na jej výrobu sa používa jemný soľný prášok, ktorý sa lisuje do tvaru tabliet cylindrového tvaru, nemajú žiadny zápach a sú bielej farby. Základom je kvalitná varená soľ bez prídavných látok. Kvalita vody je téma, ktorá patrí do kategórie dôležitých a mali by sme jej venovať pozornosť, pretože iba čistá a kvalitná voda môže zabezpečiť ľudstvu zdravý život. Starať sa o ňu musíme všetci, no v prípade, že sa stane nepoužiteľná, treba ju čistiť možnými dostupnými spôsobmi, úpravňami vôd, ktorých súčasťou sú aj tablety na ich regeneráciu.

Piť ju môžete bez obáv

Tabletovanú soľ tvorí jemný soľný prášok, ktorý obsahuje iba varenú soľ vo vysokej čistote a s pravidelnou zrnitosťou. Tým, že neobsahuje ani žiadne prídavné látky, rozpúšťaním vo vode nedochádza k tvorbe kalu alebo iných nečistôt, ide o rovnomerné rozpustenie tabliet s rozpadom na malé kryštály. Tablety soli do úpravne vody majú vysoký obsah chloridu sodného a aj menšie množstvo anorganických solí.

Výroba tabletovanej soli na Slovensku sa zameriava na to, aby bolo možné ju použiť do všetkých typov úpravní vody či zmäkčovačov tvrdej vody, ktoré sú založené na princípe výmeny iónov vápnika za tie sodíkové. Iontomeničové náplne v úpravniach vody tak budú mať zabezpečenú kvalitnú ochranu a regeneráciu, preto treba tento opakovaný, no nevyhnutný proces zabezpečiť sol do upravne vody hlavne kvôli zachovaniu bezproblémového fungovania úpravne vody. Voda z nej tak bude v požadovanej kvalite.

Tablety sa vyrábajú aj do úpravne vôd

Mnoho ľudí na Slovensku nevie akú vodu používa, no ak sa rozhodnú nechať si ju otestovať, môžu to urobiť na špecializovaných pracoviskách, kde zistia aj to, či je ich voda mäkká alebo tvrdá. V tom prípade sa dá využiť zmäkčovať alebo úpravňa vody, ktorá zabezpečí požadovanú tvrdosť a dobrú kvalitu vody. Teba však myslieť aj na ich ochranu pred opotrebovaním a aplikovať tabletovanú soľ, špeciálne určenú do týchto zariadení hlavne kvôli ich regenerácii.

Scroll to Top