Odolnosť proti počasiu

Rozmery IBC kontajnera nepatria práve k najmenším, nakoľko IBC kontajnery sú veľkoobjemové plastové nádoby určené pre skladovanie veľkého množstva. Tieto plastové kontajnery sú pripravené na zachytávanie, skladovanie a bezpečnú prepravu kvapalín všetkého druhu. Materiál, z ktorého sú vyrobené, musí byť certifikovaný, odolný, dlhotrvácny, schopný zvládať zmeny teplôt a hlavne musí byť nepriepustný a nesmú sa z neho uvoľňovať žiadne častice, farba a nesmie zanechávať na kvapaline žiaden charakteristický pach. Rovnako tak musí byť otvor dobre utesnený, aby sa nemohlo stať, že sa do kvapaliny umiestnenej vo vnúri dostane nejaké teleso alebo iná látka, ktorá by mohla s týmto obsahom zreagovať.

počasie

To je dôležité najmä vo farmaceutickom, potravinárskom a chemickom priemysle, ktoré dosť často práve tieto plastové kontajnery využívajú. Nakoľko sú tieto plastové kontajnery obľúbené v už spomínanom potravinárskom priemysle, je samozrejmé, že budú kvalitatívne na veľmi vysokej úrovni, nakoľko práve potravinársky priemysel je známy tým, že si azda na všetko kladie veľmi vysoké štandardy a požiadavky. Kvalitne vyrobené IBC kontajnery nemajú problém so zvládnutím a splnením týchto požiadaviek.

kontajner

Daná spoločnosť ich vyrába skutočne poctivo, z prvotriedného materiálu, ktorý je dovážaný len od certifikovaných a overených dodávateľov, ktorý sa vedia za svoj tovar zaručiť. Výroba týchto plastových kontajnerov je zložitý proces s mnohými vstupmi a dômyselným technologickým postupom výroby, na konci ktorej je kvalitný výrobok, ktorý odolá počasiu i zmenám teplôt v interiéri. Plastové kontajnery sú preverené skutočne až v exteriéri, kde musia zvládnuť odolávať podmienkam a výkyvom počasia, ako je slnko, poryvy vetra, dážd, sneh, kúpy, ľad, námraza a pravidelné a zároveň nečakané striedanie všetkých týchto druhov počasia.

Scroll to Top